Tiếp cận khách hàng với những xu hướng kinh doanh mới

14/01/2017 16:40

- Với thời buổi kinh tế thị phần như hiện tại, các Cty hiện đang ứng dụng 6 xu hướng tiếp cận đổi mới chiến lược kinh doanh, được chia thành “3 ngoài và 3 trong”.

1. Về đổi mới mang tính trải nghiệm ngoài thị trường

* Về đổi mới mang tính trải nghiệm ngoài thị trường có 3 hướng chính. Cụ thể gồm:

- Lên kế hoạch chủ động nhận định nhu cầu, sở thích khách hàng: Các Cty đã lên kế hoạch xây dựng 1 hệ thống tích hợp thông qua những cuộc khảo sát trên mạng và giấy để lấy quan điểm phản hồi của khách hàng, nhằm phân tích xem điều gì đã thu hút khách hàng khiến họ quyết định mua hàng, cũng như điều gì sẽ khiến họ quay lại tiếp tục làm khách hàng thường xuyên của cửa hàng đó.

+ Theo như kết quả điều tra cho thấy: 77% số Doanh nghiệp trong năm 2015 đã san sẻ rằng họ ko ngừng phấn đấu nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng và đã có các ảnh hưởng lớn đến kết quả bán hàng của họ. Với các trải nghiệm đó có thể khuyến khích khách hàng chi thêm đến hơn 175% số tiền mua hàng mà họ bỏ ra trước đây.

- Đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất: đầu tư vào để đổi mới công nghệ là 1 chiến lược chính hết sức đúng đắn giúp nhìn nhận những thử thách mà các Cty đang gặp phải.

- Phát triển đại sứ nhãn hiệu có năng lực nổi trội: với vai trào là các đại sứ thương hiệu họ ko chỉ PR cho sản phẩm mà còn có thể nắm bắt và dự báo được những nhu cầu mà khách hàng đang kiếm tìm.

2. Về đổi mới đối nội trong Doanh nghiệp

- Với thời buổi kinh tế thị phần như hiện tại, các Cty hiện đang ứng dụng 6 xu hướng tiếp cận đổi mới chiến lược kinh doanh, được chia thành “3 ngoài và 3 trong”.

1. Về đổi mới mang tính trải nghiệm ngoài thị trường

* Về đổi mới mang tính trải nghiệm ngoài thị trường có 3 hướng chính. Cụ thể gồm:

- Lên kế hoạch chủ động nhận định nhu cầu, sở thích khách hàng: Các Cty đã lên kế hoạch xây dựng 1 hệ thống tích hợp thông qua những cuộc khảo sát trên mạng và giấy để lấy quan điểm phản hồi của khách hàng, nhằm phân tích xem điều gì đã thu hút khách hàng khiến họ quyết định mua hàng, cũng như điều gì sẽ khiến họ quay lại tiếp tục làm khách hàng thường xuyên của cửa hàng đó.

+ Theo như kết quả điều tra cho thấy: 77% số Doanh nghiệp trong năm 2015 đã san sẻ rằng họ ko ngừng phấn đấu nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng và đã có các ảnh hưởng lớn đến kết quả bán hàng của họ. Với các trải nghiệm đó có thể khuyến khích khách hàng chi thêm đến hơn 175% số tiền mua hàng mà họ bỏ ra trước đây.

- Đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất: đầu tư vào để đổi mới công nghệ là 1 chiến lược chính hết sức đúng đắn giúp nhìn nhận những thử thách mà các Cty đang gặp phải.

- Phát triển đại sứ nhãn hiệu có năng lực nổi trội: với vai trào là các đại sứ thương hiệu họ ko chỉ PR cho sản phẩm mà còn có thể nắm bắt và dự báo được những nhu cầu mà khách hàng đang kiếm tìm.

2. Về đổi mới đối nội trong Doanh nghiệp

* Về đổi mới đối nội trong Cty cũng gồm 3 hướng chính. Cụ thể là:

- Đưa DN trở thành nơi làm việc xuất sắc bằng bí quyết tăng tiền lương, tiền thưởng nhằm tăng ý thức làm việc, tạo mối kết liên giữa nhân viên với Cty.

- Xây dựng văn hóa DN, nhân công thông qua đào tạo và bổ dưỡng tăng trưởng nhằm phát huy tối đa năng lực, nhân kiệt làm việc của nhân viên

- Thí nghiệm xu hướng mới là cởi mở trong thời gian và địa điểm làm việc để thu hút nguồn nhân tại ở mọi nơi mà ko bị gò bó về thời gian và nơi làm việc.

- Đưa DN trở thành nơi làm việc xuất sắc bằng bí quyết tăng tiền lương, tiền thưởng nhằm tăng ý thức làm việc, tạo mối kết liên giữa nhân viên với Cty.

- Xây dựng văn hóa DN, nhân công thông qua đào tạo và bổ dưỡng tăng trưởng nhằm phát huy tối đa năng lực, nhân kiệt làm việc của nhân viên

- Thí nghiệm xu hướng mới là cởi mở trong thời gian và địa điểm làm việc để thu hút nguồn nhân tại ở mọi nơi mà ko bị gò bó về thời gian và nơi làm việc.

Thong ke