ThS. Lê Thị Phương Thảo

Giảng viên Tài chính doanh nghiệp. Trên 10 năm giảng dạy về Tài chính doanh nghiệp, tư vấn cho các tập đoàn của Nhật Bản và các Tổng công ty trong và ngoài ngước      

Thong ke