Kế toán cần lưu ý gì khi làm báo cáo tài chính và quyết toán thuế 2016

29/03/2017 16:35

Chỉ còn vài ngày nữa là chấm dứt kỳ quyết toán thuế và làm BCTC năm 2016. Chắc hẳn những kế toán đang trong quá trình gấp rút làm cũng như kiểm tra đối chiếu khớp số liệu cho hợp lý để hoàn tất công việc

 

1. Ghi nhận thuế môn bài đầu năm tài chính


a) Ghi nhận thuế môn bài phải nộp
Nợ TK 6422/6425

Có TK 3338
b) Cung cấp tiền nộp thuế môn bài
Nợ 3338

Có 111/112

2. Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối đầu năm


a) Trường hợp có lãi ghi:
Nợ Tài Khoản 4212

Có Tài Khoản 4211
b) Tình huống lỗ ghi:
Nợ TK 4211

Có TK 4212

 

3. Tính và nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính => định khoản


+ Căn cứ số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào Ngân sách Nhà nước quý theo quy định
Nợ Tài Khoản 8211

Có Tài Khoản 3334

+ Khi nộp tiền thuế Thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:
Nợ Tài Khoản 3334

Có Tài Khoản 111, 112,. . .

+ Cuối năm, khi xác định số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính:

- Nếu số thuế Thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp nhỏ hơn số thuế TNDN tạm nộp hàng quý trong năm, thì số chênh lệch ghi:
Nợ Tài Khoản 3334

Có TK 8211
- Nếu như số thuế Thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp to hơn số thuế TNDN tạm nộp hàng quý trong năm, thì số chênh lệch phải nộp thiếu, ghi:
Nợ TK 8211

Có Tài Khoản 3334
- Lúc thực nộp số chênh lệch thiếu về thuế Thu nhập doanh nghiệp vào Ngân sách Nhà nước, ghi:
Nợ Tài Khoản 3334

Có các TK 111, 112

 

4. Nguồn tiền mặt

 

Thường các chủ Công ty bỏ tiền tùi để mua hàng, trả chi phí nhưng không có giấy tờ gì nên quỹ thiếu hụt

=> Hợp đồng mượn tiền của sếp để bù đắp vào.

 

5. Tiền ngân hàng

 

Có bao nhiêu Tài Khoản NH thì nhớ lấy bấy nhiêu sổ thu về để đối chiếu, kể cả những Tài Khoản không có phát sinh.

6. Thuế GTGT khấu trừ

 

Kiểm trả xem số dư ở tiêu chí 43 trên tờ khai thuế GTGT tháng 12/2016 hoặc quý 04/2016 so với số dư ở Tài Khoản 1331 như thế nào?

- Thường ngày nếu như hóa đơn tháng/ quý nào khai tháng/quý đó thì kết quả nó bằng nhau
- Trái lại hóa đơn mua vào khai không đúng tháng/quý

=> Số dư nợ TK 1331 sẽ lớn hơn hoặc bằng số dư ở chỉ tiêu 43

 

7. Công nợ phải thu phải trả

 

Làm biên bản đối chiếu công nợ phải thu, phải trả cho đến hết 31/12/2016

 

8. Tiền tạm ứng

 

Kiểm tra đồi chiếu để hoàn ứng nếu ứng mà chưa xài hết.

 

9. Hàng tồn kho


- Kiểm tra hàng nhập đã ok chưa?

- Xuất hàng đã tính giá xuất kho chưa?
- Tuyệt đối không để xuất quá số lượng hàng tồn kho hiện có.
- Lập dự phòng gì không?

 

10. Phân bổ chi phí trả trước


- Đã phân bổ chưa?
- Loại chi phí nào hợp lý? chi phí nào ko hợp lý?

 

11. Tài sản cố định


- Đã khấu hao chưa?
- Chi phí khấu hao nào hợp lý?

- Chi phí nào chưa hợp lý?

 

12. Thuế phải nộp

 

- Lên thuế xin tình hình thuế năm 2016 để về đối chiếu cho nhanh
- Thuế môn bài? định khoản chi phí và đóng tiền chưa?
- Thuế GTGT? Căn cứ khai báo, chứng từ nộp thuế và định khoản để xem đúng chưa?
- Thuế TNCN? Thuế TNCN nhớ làm quyết toán năm để có số chính xác lúc lên BCTC.
- Thuế TNDN? Thuế TNDN lưu ý các bút toán Nợ 8211 Có 3334, Nợ 3334 Có 8211 lúc có phát sinh nộp hằng quý, cuối năm
- Thuế khác?

 

13. Lương, BHXH, BHYT, BHTN, CPCĐ, thuế TNCN


- Định khoản lương chưa?
- Đã trích các khoản theo lương chưa?
- Đối chiếu với cơ quan bảo hiểm đã ok chưa?

 

14. Những khoản tiền vay, mượn

 

=> Kiểm tra lại kỹ để hoàn trả

 

15. Doanh thu

 

Doanh thu nào chịu thuế TNDN? doanh thu nào không?
- Doanh thu bán hàng?
- Doanh thu tài chính?
- Doanh thu khác?

 

16. Giá vốn

 

- Giá vốn được trừ và giá vốn ko được trừ?
- Căn cứ để tính giá thành là gì? có vượt định mức cho phép không?
- Đã định khoản, tập hợp, kết chuyển giá vốn chưa?

 

17. Chi phí

 

- Chi phí nào hợp lý? chi phí nào ko hợp lý?
- Chi phí bán hàng?
- Chi phí quản lý?
- Chi phí lãi vay ( tài chính) ?
- Chi phí khác?

 

18. Kết chuyển doanh thu chi phí

 

Xem đã kết chuyển hết chưa? Tài Khoản từ loại 5 đến loại 9 không có số dư cuối kỳ.

 

19. Lập quyết toán thuế TNDN

 

=> Xác định số thuế phải nộp

 

20. Lập quyết toán thuế TNCN

 

=> Xác định số thuế phải nộp

 

21. Căn cứ vào quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp để định khoản vào phần mềm


a) Số thuế phái nộp theo quyết toán = số thuế đã tạm tính 4 quý

=> Không làm gì thêm


b) Số thuế phải nộp theo quyết toán lớn hơn số thuế tạm tính 4 quý

=> Định khoản thu thêm thuế: Nợ Tài Khoản 8211

Có Tài Khoản 3334


c) Số thuế phải nộp theo quyết toán nhỏ hơn số tạm tính 4 quý

=> Định khoản:  Nợ TK3334

Có TK8211

 

22. Căn cứ quyết toánThuế TNCN

 

=> Điều chỉnh giảm thuế tăng lương hoặc tăng thuế giảm lương vào phần mềm

 

23. Kết chuyển 8211 => 911, Kết chuyển 911 => 4212

 

24. Lập báo cáo tài chính => xong

 

>>> Các đề xuất và nguyên tắc căn bản trong công đoạn lập BCTC

Viện đào tạo kế toán và tin học Đức Minh chúc anh chị em có một mùa quyết toán thành công!

 

Thong ke