Hợp lý hóa việc mua bán hóa đơn GTGT trong doanh nghiệp

05/04/2017 15:35

Tình trạng mua bán hoá đơn giá trị gia tăng vẫn còn đang diễn ra tại 1 số nhỏ những Doanh nghiệp để nhằm thu lợi nhuận, giảm thiểu chi phí và chưa được những cơ quan DN điều hành 1 cách chặt chẽ hơn.

Căn cứ theo chỉ dẫn của Tổng cục thuế và công văn số 11797/BTC- TCT ban ngày 22/08/2014 của BTC có quy định cụ thể như sau:

1.Trường hợp hoá đơn đó phát sinh trước khi doanh nghiệp bỏ trốn

Với trường hợp hoá đơn phát sinh trước khi DN bỏ trốn và kế toán xác minh được đấy là giao dịch thực thì vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng như thông thường và được tính vào chi phí được trừ lúc tính thuế Thu nhập doanh nghiệp.

- Có các chách chứng minh thương lượng thật như sau:

+ Về hàng hoá:

Có thể chứng minh bằng các giấy tờ, hoá đơn cụ thể như: hợp đồng mua bán hàng hoá, hình thức giao nhận hàng hay địa điểm giao nhận hàng, phương thức vận chuyển, chi phí vận chuyển. Hay chứng minh được xuất xứ hay chủ sở hữu hàng hoá

+ Về thanh toán:

Để chứng minh giao dịch thật có thể đưa ra 1 số chứng cứ cụ thể như: ngân hàng giao dịch, đối tượng thực hiện nộp tiền vào TK để đàm phán mua bán hàng hoá đấy, số lần thực hiện đàm phán hay hình thức thanh toán, các loại chứng từ thanh toán.

+ Về xuất khẩu hàng hoá:

Chứng minh xuất trình những giấy tờ liên quan như: tờ khai hải quan có dấu xác nhận thực xuất của cơ quan hải quan, vận đơn nếu như có hay chứng từ thanh toán qua ngân hàng…

2. Trường hợp hoá đơn đấy phát sinh sau lúc doanh nghiệp đã bỏ trốn

Nếu như trường hợp mua bán hoá đơn mà hoá đơn đó phát sinh khi Công ty bỏ trốn thì sẽ không được khấu trừ thuế GTGT song song không được đưa vào chi phí được trừ lúc xác nhận thuế TNDN.

+ Nếu như kế toán chưa kê khai thì không được kê khai.

+ Còn trường hợp đã kê khai thì phải kê khai điều chỉnh giảm thuế GTGT được khấu trừ và phải điều chỉnh lại tờ khai quyết toán thuế TNDN (nhập vào chi tiêu B4 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN).

 

Thong ke