G.V Nguyễn Thị Hương Liên

Kiểm toán viên cao cấp công ty Kiểm toán AASC, 
Kiểm toán nội bộ ngân hàng VP Bank, 
Phó trưởng bộ môn Kế toán – Kiểm toán – Trường ĐHKTế - ĐHQGHN

Thong ke