Giới thiệu về trường Đại học Thành Tây

Trường Đại học Thành Tây là cơ sở giáo dục do các nhà quản lý, nhà giáo, nhà khoa học và những người có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và đào tạo cùng góp vốn xây dựng. Được Thủ tướng Chính phủ phủ ký quyết định thành lập năm 2007 theo quyết định số 1368/QĐ-TTg. Trụ sở chính của Trường đặt tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Thong ke