Chuyên gia Vũ Văn Ninh

Chuyên gia Vũ Văn Ninh - Phó Trưởng Khoa Tài chính Doanh nghiệp, Học viện Tài chính

Kinh nghiệm chuyên sâu về giảng dạy và tư vấn các chương trình về Tài chính, Giám Đốc Tài chính, Tài chính dự án đầu tư... cho các Tổng công ty, Doanh nghiệp và Trung tâm Đào tạo.

Thong ke