G.V Nghiêm Văn Lợi

Trưởng khoa Kế toán,Trường Đại học Lao động & Xã hội

 
Có 12 năm kinh nghiệm giảng dạy về tài chính , kế toán quản trị, phân tích tài chính cho các công ty và tập đoàn lớn như Tổng công ty Sông Đà, Tập đoàn điện lực (EVN), Nhà Xuất bản Giáo dục, Công ty XK Lao động, Dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau
Thong ke