Đại học thành Tây - Hệ đào tạo trình độ thạc sĩ
hệ đào tạo trình độ thạc sĩ - đại học thành tây
Hệ liên thông đại học thành tây
Thong ke

Các hệ đào tạo

Trường Đại học Thành Tây là cơ sở giáo dục do các nhà quản lý, nhà giáo, nhà khoa học và những người có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và đào tạo cùng góp vốn xây dựng. Được Thủ tướng Chính phủ phủ ký quyết định thành lập năm 2007 theo quyết định số 1368/QĐ-TTg. 

Cảm nhận của học viên